Posted on

กิจกรรมเด็กน้อยลอยกระทง

กิจกรรมเด็กน้อยลอยกระทง ครูและเจ้าหน้าที่ ได้นำเด็ก ๆ ในมูลนิธิฯ จัดกิจกรรมลอยกระทงในมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

Posted on

คุณหญิงพรรณางค์ ปณิกบุตร เป็นประธานในการมอบทุนโครงการเด็กกำพร้าในชุมชน

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา
คุณหญิงพรรณางค์ ปณิกบุตร เป็นประธานในการมอบทุนโครงการเด็กกำพร้าในชุมชน
ณ .ตึก สวงน-แจ่มจันทร์ วิบุลสันติเชียงใหม่

 

Posted on

คุณกัมปนาท ฟาเย่อร์ ศังขานนท์ มอบเงินสนับสนุน สิ่งของจำเป็นสำหรับน้องๆ

 

คุณกัมปนาท ฟาเย่อร์ ศังขานนท์ ผู้จัดการสถานี พร้อมพนักงานภาคพื้น ประจำสถานีเชียงใหม่ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ มอบเงินสนับสนุน สิ่งของจำเป็นสำหรับน้องๆ บ้านกิ่งแก้ววิบุลสันติ
และเลี้ยงอาหารว่างตลอดทั้งวัน เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี สายการบินโดยมี คุณหญิงพรรณางค์
ปานิกบุตร ประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา บ้านกิ่งแก้วฯ เป็น”บ้าน”ที่มีความรัก ความอบอุ่นของเด็กกำพร้า
อย่างแท้จริง และพวกเรายังตระหนักถึงอนาคตของเด็กๆ ในบ้านกิ่งแก้ว แม้วันนี้เขาจะเห็นโอกาสและแสงสว่างที่สาดส่องเข้ามาที่ปลายอุโมงค์อันยาวไกล พวกเขาคงไม่สามารถไปถึงได้
หากขาดไร้ซึ่งความช่วยเหลือและแรงสนับสนุนจากผู้คนในสังคม

“Bann Kingkaew Wiboonsanti is waiting for a kind heart to offer hope for a better future.
เด็กน้อย….รอคอยน้ำใจและการให้โอกาส ร่วมบริจาคได้ที่ ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) สาขาประตูเชียงใหม่ 424-0-38423-2