Posted on

กิจกรรมเด็กน้อยลอยกระทง

กิจกรรมเด็กน้อยลอยกระทง ครูและเจ้าหน้าที่ ได้นำเด็ก ๆ ในมูลนิธิฯ จัดกิจกรรมลอยกระทงในมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

Posted on

คุณหญิงพรรณางค์ ปณิกบุตร เป็นประธานในการมอบทุนโครงการเด็กกำพร้าในชุมชน

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา
คุณหญิงพรรณางค์ ปณิกบุตร เป็นประธานในการมอบทุนโครงการเด็กกำพร้าในชุมชน
ณ .ตึก สวงน-แจ่มจันทร์ วิบุลสันติเชียงใหม่